1. Загальний аналіз крові (розгорнута формула)
2. Біохімічний аналіз крові:
– загальний білок;
– білірубін (загальний, прямий і непрямий);
– АЛТ;
– АСТ;
– креатинін;
– сечовина;
– сечова кислота;
– глюкоза;
– холестерин;
– ЛПВЩ та ЛПНЩ.
3. Загальний аналіз сечі та калу;
4. Електрокардіограма
5. Флюорографія та рентгенографія легень